Hans Sydow
Komponist og musikformidler:

»Det har været utroligt spændende at møde borgerne og få lov til at lytte til deres private erindringer. Det har givet mig anledning til at lære stederne at kende på en ny måde, og jeg tror på, at det er netop denne nærhed til borgernes hverdagserindringer, der gør lydvandringerne i Lydlandkort til så stærk en oplevelse«.

Heine Skovbak Iversen
Formand for Kultur-, fritids- og landdistrikts-udvalget i Syddjurs Kommune:

 »I denne tid, hvor vi oplever at den store verden presser sig på og ændrer vores eget liv, så er det vigtigt at opdage, at det nære og lokale også rummer en helt unik og fantastisk verden«.

Allan Gjersbøl Jørgensen
Formand for Kultur og Fritidsudvalget i Grenaa:

»I en verden hvor arbejdsmarkedet, foreningslivet og sågar familielivet kan kræve, at man er omstillingsparat, agil og fleksibel er der noget solidt og fundamentalt i, at kende sig selv og have ro sin egen identitet, kende ens tilhør – hvor man er fra – for at vide hvor man skal hen og have nogle ståsteder i tilværelsen som man kan vende tilbage til som trædesten i ens færd igennem livet«